آبشار آتشین

آبشار آتش

فایر فال یا آبشار آتشین در پارک ملی یوسیمیتی-آمریکا- در نگاه اول مانند صحنه‌ای از یک فیلم فانتزی به نظر می‌آید.
این آبشار، یک آبشار معمولی است که هنگام غروب آفتاب با تابش خورشید مثل آبشاری از گدازه‌های آتش‌فشانی، روشن می‌شود.
آبشار "هورستیل" آبشاری فصلی در زمستان و بهار است و ارتفاع آن 650 متر است. ... ادامه مطلب
آبشار آتش

آبشاری از جنس آتش

آبشار آتشین پارک ملی یوسمیتی کالیفرنیا در روزهای خاصی از سال تبدیل به جریانی از آتش می‌شود.به عبارتی دیگر این آبشار برای چند هفته در ماه فوریه با توجه به شرایط مناسب در زمان غروب آفتاب، آبشاری در پارک ملی یوسمیتی به مدت ۱۰ دقیقه شبیه به جریانی از آتش می‌شود. که در این میان بازدیدکنندگان این آبشار هم عکس‌های دیدنی از آن تهیه کرده اند که بسیار جالب و دیدنی هستند.
توضیح بیشتر این که این پدیده زمانی رخ می‌دهد که برف و باران به اندازه کافی در کوه‌ها جاری شده باشد تا آب آبشار تامین شود و آسمان صاف و خورشید در حال غروب باشد تا با ایجاد زاویه نور توهم گدازه ایجاد شود.
رئیس پارک در این خصوص می‌گوید: مطمئن نیستیم که این آبشار بهترین آبشار آتشین در دنیا باشد اما احتمالا نسبت به چند سال گذشته جذاب‌تر و زیباتر است.این آبشار در منطقه El Capitan ، حداقل برای چند روز آینده تا زمانی که نور خورشید در زاویه مناسب باشد، قابل مشاهده است. ... ادامه مطلب
آبشاری از جنس آتش

آبشار آتشین

پارک یوسمیت در سال 1870 بعنوان پارک ملی در کالیفرنیا-امریکا انتخاب شده است.این آبشار یکی از دیدنی‌ترین چشم اندازها این پارک میباشد که حدود 153 متر است. البته معروفیت این آبشار زمانیست که تبدیل به آبشار آتش می‌شود.
این پدیده عجیب که سالی یک بار هنگام غروب خورشید در اواخر ماه فوریه اتفاق می‌افتد. زمان ... ادامه مطلب
آبشار آتشین