هفت دریاچه

هفت دریاچه بلغارستان

یکی از جابه‌های توریستی اصلی بلغارستان، یک گروه از دریاچه‌های یخی واقع در کوه‌های ریلا می‌باشد. زمان مناسب برای دیدن دریاچه‌ها ماه‌های تابستان است ، در حالی که حتی در ماه ژوئن دریاچه‌ها می‌توانند یخ زده باشند. دریاچه‌ها یکی بالای دیگری در دره کوه قرار دارد که توسط رودخانه‌ها و آبشارها به هم پیوسته شده ... ادامه مطلب
هفت دریاچه بلغارستان

هفت دریاچه

یکی از جابه‌های توریستی اصلی بلغارستان، یک گروه از دریاچه‌های یخی واقع در کوه‌های ریلا (Rila Mountains) می‌باشد. زمان مناسب برای دیدن دریاچه‌ها ماه‌های تابستان است ، در حالی که حتی در ماه ژوئن دریاچه‌ها می‌توانند یخ زده باشند. دریاچه‌ها یکی بالای دیگری در دره کوه قرار دارد که توسط رودخانه‌ها و آبشارها ... ادامه مطلب
هفت دریاچه