پایتخت گل و گلاب

پایتخت گل و گلاب

آنچه دربارة قمصر و کیفیت گل محمدی آن می‌دانیم بیشتر محدود به کیفیت گلاب ناب است. در صورتی که اساسی‌ترین ترکیبی که موجب اشتهار این محصول شده است میزان فوق‌العادة اسانس گل قمصر است. البته در اینجا شایان ذکر است که اسانس با عطر تفاوت دارد بدین معنا که عطر بخش پارافینی اسانس می‌باشد. در این خصوص به نقل از ... ادامه مطلب
پایتخت گل و گلاب