ساخت وسایل طبیعی

ساخت ظرفهایی از ورقه آلومینیوم
با قرار دادن یک ورقه آلومینیومی بر روی یک کنده میتوان یک ظرف آلومینیومی ساخت. بدین ترتیب به ورقه شکل میدهید و برای محکم کردن لبه‌های آن، آنها را گرد کنید.
پوشش آلومینیومی ظروف
قبل از قرار دادن ظرف بر روی آتش یک ورقه آلومینیومی در اطراف آن بپیچید، در این صورت ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ساخت مشعل!
مقوای موج دار درون قوطی کنسرو. با قرار دادن یک فتیله در قسمت بالا میتوانید مشعلی بسازید که 20 تا 30 دقیقه بسوزد.
میتوان با تا کردن و موج دار کردن نوارهای مقوایی و قرار دان یک فتیله در میان آنها درون یک قوطی کنسرو پهن (مثل کنسرو ماهی) یک مشعل ساخت، اطمینان حاصل کنید که مقواها کاملاً ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ساخت فنجان!
میتوان به وسیله قوطی‌های کنسرو با لبه‌های کاملاً گرد شده نیز فنجان درست کرد.
ساختن فنجان از شاخ حیوانات
شاخ را ببرید. از طریق گرم کردن آن بر روی آتش قسمت نوک تیز آن را کج کنید و دسته فنجان بسازید.
چنگال
چنگال مورد استفاده برای آتش از تکه‌های سیم و فلز ساخته میشود.
بالا ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه