جهت رانندگی در کشورهای مختلف

جهت رانندگی در کشورهای مختلف
در بسیاری کشورها از جمله ایران اتومبیل‌ها همیشه در سمت راست جاده‌های دوطرفه قرار می‌گیرند و فرمان اتومبیل در سمت چپ آن قرار دارد (چپ-فرمان).
در مقابل در برخی کشورها این قضیه کاملاً برعکس است یعنی اتومبیل‌ها راست-فرمان بوده و جهت حرکت خودروها در راه‌های دوطرفه هم برعکس ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه