رقص جالب میمون ماداگاسکار

رقص جالب میمون ماداگاسکار

میمون پوزه بلند یا لمور یک میمون بامزه با حرکات موزون است که در یکی از جاده‌های آفریقا در حال رقص و شادی دیده شده است .
این میمون رقص زیبایی دارد و اگر لباس‌های زیبا بپوشد می‌تواند به عنوان نقش اول فیلم پادشاه لمورها جلوی دوربین برود .
این مدل رقصیدن میمون ماداگاسکار علت خاصی دارد . این میمون ... ادامه مطلب
رقص جالب میمون ماداگاسکار

میمونی که برای دور کردن حیوانات شکارچی میرقصد

میمون پوزه بلند یا لمور یک میمون بامزه با حرکات موزون است که در یکی از جاده‌های آفریقا در حال رقص و شادی دیده شده است .این میمون رقص زیبایی دارد و اگر لباس‌های زیبا بپوشد می‌تواند به عنوان نقش اول فیلم پادشاه لمورها جلوی دوربین برود .
این مدل رقصیدن میمون ماداگاسکار علت خاصی دارد . این میمون برای ... ادامه مطلب
میمونی که برای دور کردن حیوانات شکارچی میرقصد