دریای خزر

ساحل زیبای دریای خزر
بی خیال نداشته هایت ...
بی خیال دلتنگی هایت ...
بی خیال هر چه که خیالت را نا آرام میکند ...
به من بگو ببینم ....
امروز نفس کشیده ای ؟
آری ؟ پس خوشا به حالت .
عمیق نفس بکش ... عمیق عشق را ... زندگی را ... بودن را ... بچش ... ببین..لمس کن
و با تک تک سلولهایت فریاد بزن " معبود من شکر که مرا جان بخشیدی "
با تشکر از عکاس :monire_sa ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه