ساخت مشعل در سفر

ساخت مشعل!
مقوای موج دار درون قوطی کنسرو. با قرار دادن یک فتیله در قسمت بالا میتوانید مشعلی بسازید که 20 تا 30 دقیقه بسوزد.
میتوان با تا کردن و موج دار کردن نوارهای مقوایی و قرار دان یک فتیله در میان آنها درون یک قوطی کنسرو پهن (مثل کنسرو ماهی) یک مشعل ساخت، اطمینان حاصل کنید که مقواها کاملاً ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه