اویمیاکن، سردترین روستای جهان

سردترین منطقه مسکونی جهان کجاست

سردترین منطقه مسکونی جهان روستایی در در سیبری خاوری در روسیه، به نام اویمیاکون است. دمای این روستا گاهی تا 7۱- درجه سانتیگراد نیز می‌رسد.

روستای اویمیاکون در منطقه سیبری کشور روسیه با متوسط دمایی منفی ۵۰ درجه سانتیگراد ،سردترین مکانی است که مردم در آن زندگی میکنند و با داشتن ۵۰۰ سکنه به عنوان ... ادامه مطلب
سردترین منطقه مسکونی جهان کجاست

اویمیاکن، سردترین روستای جهان

در اعماق تند سیبری روستایی به نام اویمیاکن وجود دارد که در شرایط معمولی زمستان دمای هوا همیشه زیر 50 در جه سانتیگراد است و زندگی در این شرایط بسیار سخت است و حتی تصور آن هم برای لفراد معمولی که به این آب و هوا عادت نکرده باشند بسیار سخت است.در این روستا همه خیابانها یخ زده هستند و چیزی را نمی‌توان یافت ... ادامه مطلب
اویمیاکن، سردترین روستای جهان