روستای کاکلستان

آبشار زیبای آب سفید در الیگودرز استان لرستان و طبیعت بسیار زیبای اطراف آبشار
فصل بهار بهترین زمان برای بازدید از آبشارهای لرستان به خصوص آبشار آب سفید است
مسیر دسترسی به آبشار آب سفید از روستاهای کاکلستان و قلیان است که با کوه‌های سربه فلک کشیده و درختان زیبای بلوط و گردو شما را همراهی می‌کند. ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه