عودنوازی

هـــــــــرمـــــــــــزگان مهد عود و عودنوازی:
در استان هرمزگان بمحض شنیدن اسم عود و عودنوازی ؛ همه کسانی را در ذهنشان تداعی می‌کنند ( از علی محبوب ، محمدمنصور و مرشد میررستمی گرفته تا به نوازنده‌های نسل جدید مانند مرتضی کریمی ) اما این مطلب نزد ایرانیان متفاوت است بلکه به محض شنیدن نام عود اکثریت ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه