خانه رئیسعلی دلواری

خانه رئیسعلی دلواری

خانه رئیسعلی دلواری، در جنوب شرقی شهر دلوار در استان بوشهر قرار دارد. این خانه که از آثار اواخر دوره قاجاریه است، توسط بازماندگان رئیسعلی دلواری به سازمان میراث فرهنگی هدیه شده است و هم اکنون به عنوان موزه از آن بازدید به عمل می‌آید.
رئیس‌علی در محلی به نام «تنگک صفر» هنگام شبیخون به قوای بریتانیا ... ادامه مطلب
خانه رئیسعلی دلواری