قهوه و خرما

فــــــــــــــالـــــــــــــــــــــه
در جزیره قشم به میان وعده ای که بین صبحانه و ناهار تناول می‌شد فاله می‌گفتند.
فاله میان بومیان جزیره قشم بسیاررایج بوده و معمولا همسایه‌ها به خانه‌های یکدیگر رفته و با هم فاله میخوردند،
البته به جز صبحها هر زمان هم که مهمان به خانه ای برود جدا از میوه ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه