صفائیه شهر ری

دژ رشکان در نزدیکی محله صفائیه شهر ری و تپه چشمه علی قرار دارد. یکی از دژ و قلعه‌های محافظ هسته اولیه ری به شمار می‌رفت. این دژ با ساختاری متشکل از لاشه سنگ و ساروج، متعلق به دوره اشکانیان است . این دژ گذشته با انتساب به فخرالدوله ابن رکن الدوله دیلمی، فخر آباد نامیده می‌شد. این دژ در شمال شرقی شهر ری ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه