تونل درختی

جاده ای زیبا برای عکاسی

در نزدیکی روستای آرموی در ایرلند شمالی، جاده فرعی آرامی به نام پرچین تیره نهفته است. در سه قرن گذشته، شاخه‌های درختان راش در دو طرف جاده کشیده، به هم رسیده و در هم آمیخته اند و یک تونل از درختان ایجاد کرده اند که با نور و سایه بازی می‌کند. یک اثر تماشایی و فوق العاده!
تا چند سال پیش تنها مردم محلی ... ادامه مطلب
جاده ای زیبا برای عکاسی

تونلی از جنس درخت

در نزدیکی روستای آرموی در ایرلند شمالی، جاده فرعی آرامی به نام پرچین تیره نهفته است. در سه قرن گذشته، شاخه‌های درختان راش در دو طرف جاده کشیده، به هم رسیده و در هم آمیخته اند و یک تونل از درختان ایجاد کرده اند که با نور و سایه بازی می‌کند. یک اثر تماشایی و فوق العاده!
تا چند سال پیش تنها مردم محلی ... ادامه مطلب
تونلی از جنس درخت