تور خارجی

تور سریلانکا

توسط: آفتاب کلوت (هوایی)

7 شبتور تفریحیتور جهانگردیتور زمستانی

850 دلار + 1,800,000 تومان

تور هند دهلی آگرا جیپور

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - ماهان)

7 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

۴۸۰ دلار + ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

تور سوئیس تور لوگانو

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

4 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

5,49۰,۰۰۰ تومان + 690 یورو

تور قونیه ویژه مراسم بزرگ داشت مولانا مراسم رقص سماع

توسط: آفتاب کلوت (هوایی)

7 شبتور تفریحیتور جهانگردیتور پاییز 98

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان + ۶۳۰$

تور سوئیس تور فرانسه زوریخ پاریس

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

6 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

7,3۰۰,۰۰۰ تومان + 1490 یورو

تور سوئیس فرانسه تور لوگانو پاریس

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

6 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

6,5۰۰,۰۰۰ تومان + ۱۴۴۰€

تور آفریقای جنوبی؛ تور ژوهانسبورگ تا کیپ تاون

توسط: آفتاب کلوت (هوایی)

11 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان + ۲۴۵۰$

تور سوئیس فرانسه لوزان پاریس

توسط: آفتاب کلوت (هوایی)

6 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

۶,5۰۰,۰۰۰ تومان + ۱19۰€