جاذبه های مذهبی کلات

مسجد کبود گنبد

مسجد کبود گنبد

مسجد کبود گنبد مورد احترام و توجه اقوام مختلف در طول تاریخ شهرستان کلات نادر بوده است و به همین علت ، کاملترین هنر هنرمندان در خدمت معماری و تزئین نقوش این بنا بکار رفته‌است.این مسجد هم اکنون در مرکز شهر کلات قرار دارد . این مسجد چهار ایوانه، دارای گنبدی دو پوشه و نیلگون، صحن و طاق می...

اطلاعات | نقشه