جاذبه های تاریخی اسلام آباد غرب

تپه چغا گاوانه

تپه چغا گاوانه

تپه چغاگاوانه اسلام آباد غرب معدن اسرار ناگفته و مهیجی از تاریخ ایران و بلکه بشریت دارد. این تپه با ارتفاعی حدود ۲۵ متر در وسط شهر اسلام آباد غرب بین خانه‌های مسکونی در شمال رودخانه برف آباد قرار دارد. ۹ قسمت از ۱۰ فسمت تپه ضمن خیابان کشی و خانه سازی از بین رفته است. وسعت کنونی آن ح...

اطلاعات