توضیحات

ویرایش
منطقه شکار ممنوع حنا در سی کیلومتری جنوب شرقی شهر سمیرم و هشت کیلومتری شمال شهر حنا واقع شده است و شامل دریاچه سد مخـزنی حنا و کوه‌های موجود در جنوب و جنوب شرقی می‌شود.
این منطقه مساحتی حدود هجده هزار و هفتصد و پنجاه هکتار را در بر می‌گیردو ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد دو هزار و سیصد و سی متر می‌باشد. نزدیکترین منطقه مسکونی به این منطقه روستـای اسلامآباد (یا قلعه مختارخان) است.
منطقه شکار ممنوع حنّا شامل دو اکوسیستم متمایز از هم می‌باشدکه در کنار هم زیستگاه‌های مناسبی را جهت حفظ زنجیره حیات در این منطقه بوجود آورده اند.
اکوسیستم‌های خشکی (کوهستانی) : این اکوسیستم‌ها شـامل یک رشتـه کـوه بلند و طویل با آبراهه‌های عمیق و پر شیب بنام رشته کوه (رگ حنا) بوده که دارای چندین قله مرتفع شامل قله سنگ رستم به ارتفاع دو هزار و نهصد و پنجاه و شش متر، قله نفه به ارتفاع دو هزار و هشتصد و شصت و پنج متر می‌باشد.
طول رشته کوه رگ حنّا حدود ۲۵ کیلومتر با عرض ۸ تا ۵/۴ کیلومتر است. بخش شمالی این رشته کوه به طول حدود پنج کیلومتر بوده و در مرکز منطقه شکار ممنوع حنا ...مشاهده کامل متن قرار گرته است.
این رشته کوه آهکی دارای سختون‌های بریده بریده و دره‌های عمیق و پرشیب می‌باشد که در دامنه‌ها بصورت تپه ماهورهایی با شیب ملایم ظاهر میگردد و در پایین‌ترین شیب به دریاچه سد حنا و دشت‌های جلگه ای حاشیه ای منتهی می‌شود.
این ارتفاعات نقش مهمی در مسائل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی منطقه دارند و بعضاً سرچشمه رودخانه‌های دائمی و فصلی تأمین کننده آب دریاچه سد حنا از این ارتفاعات منشاء می‌گیرند.
اکوسیستمهای آبی : این اکوسیستم‌ها شامل دریاچه سد حنا و رودخانه‌های تأمین کننده آب دریاچه می‌باشند.
راههای دسترسی
برای رسیدن به دریاچه حنا و مناطق کوهستانی حاشیه آن دو مسیر وجود دارد :
جاده سمیرم به حنا : در سمت جنوب شهر سمیرم جاده شـوسه باریکی به طول سی و پنج کیلومتر به سمت شهـر حنا منشعب می‌شود که راه اصلی دریاچـه در کیلومتـر سی آن به طول یک کیلومتر به سمت شرق از آن جدا می‌شود و پس از دور زدن، دریاچه سد حنا به سمت شهرستان آباده ادامه می‌یابد.
جاده سمیرم ـ اسلامآباد : این جاده از شمال منطقه میگذرد و شهر حنا را به روستای اسلام آباد مرتبط می‌سازد.
پوشش گیاهی این منطقه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی (قرارگرفتن در دامنه‌های بلندترین ارتفاعات رشته کوه زاگرس، یعنی قلل مرتفع دنا)، بالابودن میزان نزولات جوی و نیز اقلیم خنک و مرطوب آن کاملاً متنوع و از نظر دانش گیاه شناسی بسیار حائز اهمیت است.
۳/۴۲% حوضه آبریز رودخانه حنّا را اراضی مرتعی تشکیل می‌دهد. نسبت اراضی شخم خورده قدیمی و دیمزارها ۴/۳۱% است که از قابلیت مرتعی برخوردارند و با انجام عملیات اصلاحی، قابل احیا است و حدود ۲۱% اراضی منطقه سنگلاخی و صخرهایی هستند.
در این منطقه حدود بیست و چهار تیپ گیاهی شناسایی شده که گیاه مناسب آن گونه‌های گون (Astragalus sp.) می‌باشدکه در هفده تیپ از بیست و چهار تیپ حضور دارند و در دو تیپ تنها گونه غالب را تشکیل می‌دهند.
گونه غالب مرتعی دیگری که بعد از گونها از فراوانی نسبتاً مناسبی برخوردار است جار و علفی (Bromus Tomentellus) است که در دوازده تیپ گیاهی به عنوان گونه غالب حضور دارد.
حیات وحش منطقه شامل جانوران خشکیزی و آبزی می‌باشدکه دارای تنوع قابل توجهی است.
پستانداران منطقه :
در ارتفاعات : کل و بز، در کوهپایه‌ها : قوچ و میش وحشی ، گرگ ، کفتار، شغال، روباه و سمور زیست میکنند.
پرندگان منطقه:
پـرنـدگان خشکـیزی شامل : کبک، تیهو، بلـدرچیـن و سنگ چشم خاکستری ، سسک تـالابی معمـولی ، انــواع گنجشک هـا بخصوص گنجشک معمولی و انواع کلاغ‌ها بخصوص کلاغ ابلق و همچنین پرندگان آبزی شامل : اردک کله سبز ، خوتکا، چنگر، تنجه، آنقوت، غاز خاکستـری، اردک سرحنایی، اگـرت بزرگ، اگرت کوچک، پرستـویی دریایی بد صدا ، کاکایی صورتی، تلیله کوچک، سلیمکوچک، فلامینکو، کفچـه نـوک، چـوب پا، آب چلیـک تکزی، بـاکلان، عقاب دریـایی دم سفید و عقـاب طلایی می‌باشد.
خزندگان منطقه:
از خزندگان منطقه می‌توان به : لاک پشت مهمیزدار غربی ، مار پلنگی، افعـی شاخـدار، تیره مار ، مار چلیپر، کور مار و انواع مارمولک‌ها از خانوادههای لاسرتا و جکوها اشاره کرد.
ماهیان منطقه :
تاکنون در سد حنّا هفت گونه ماهی استخوانی بومی و دو گونه ماهی پرورشی نمونه برداری و شناسایی شده است.
ماهیان بومی : این ماهیان از رودخانه‌های تأمین کننده آب دریاچه آمده اند و به خاطـر محیط غنی از مـواد غذایی و شرایط محیطی مناسب به سرعت در حال رشد و تکثیر می‌باشند، ماهیان بومی دریاچه شامل : Capaeta oculeata، Capaeta damascino، Chalcabernus mossolensis، Apoeta aculeat ، Chondrostoma regium، Barbus plebjus، Barbus laganarum .و ماهیان پرورشی : قزل آلای رنگین کمان می‌باشند.
در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه وزارت نیرو در دره حنّا جهت جلوگیری از هدر رفتن آب رودخانه حنا و گسترش فعالیت‌های کشاورزی در اراضی حنّا اقدام به احداث سد خاکی به ظرفیت مخزن پنجاه میلیون متر مکعب، با طول تاج حدود ۲۴۵ متر و عرض ۱۰ متر با ارتفاع ۳۵ متر برای تأمین آب ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دشت حنا نمود.
این دریاچه دارای مساحت بین ۵۲۰ هکتار در مهرماه و ۸۹۰ هکتار در اسفندماه با عمق بین ۲ متر تا ۳۰ متر میباشد. حجم سالیانه آب دخیره شده دریاچه بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون متر مکعب است.
حجم آب ورودی سالیانه به دریاچه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب است که از نزولات جوی و آب دو رودخانه شش بلوکی و رحیمی تأمین میگردد. با توجه به شیب بستر و نسبت سطح به عمق، مساحت دریاچه به دو قسمت عمده تقسیم میشود.
قسمت اول که بلافاصله پشت سد قرار دارد، دارای عرض کم و عمق زیاد و قسمت دوم دارای سطح وسیع و عمق کم می‌باشد. مساحت قسمت کم عمق بالایی حدود ۸ برابر قسمت عمیق پایینی است.
با توجه به اینکه منطقه کاملاً کوهستانی می‌باشد، چهار طرف دریاچه سد بوسیله بخشی از ارتفاعات دامنه رشته کوه دنااحاطه شده و با عنایت به اینکه نزولات جوی در آن بیشتر بصورت برف می‌باشد.
در دامنه این ارتفاعات رودخانه‌های فصلی و دائمی متعددی وجود دارد که آب آنها به دریاچه حنّا می‌ریزد. چهار رودخانه دائمی موجود در منطقه که منابع اصلی تأمین کننده آب دریاچه می‌باشند، عبارتند از :
رودخانه حنّا : از اتصال دو رودخانه شش بلوکی و رحیمی رودخانه حنا به وجود میآید.
این رودخانه یکی از شاخه‌های رودخانه سمیـرم است که در محل رودآباد به رودخـانه ماربر متصل گردیده و پس از طی مسافت ۳۵ کیلومتر در شمال منطقه کهکیلویه به رودخانه خرسان می‌پیوندد.
مساحت حوضه حنا ۷۱۰ کیلومتر مربع و میانگین بارنـدگی سالیانه آن حدود ۳۵۰ میلیمتر و میزان تبخیر و تعرق سالیانه آن حدود ۶/۶۴۱ میلیمتر است.
متوسط دبی سالیانه خشکسالی صدساله و دبی سالیانه ترسالی صدساله به ترتیب مابین ۶۰ -۴۰، ۶/۲۸-۵/۱۶، ۴/۱۳۶-۱۲۵ میلیون متر مکعب در سال و دبی سیلابی هزارساله ۷۰۱ – ۵۸۹ متر مکعب در ثانیه است.
رودخانه رحیمی : این رودخانه از ارتفاعات شمال منطقه ، (ارتفاعات دلما) سرچشمه گرفته و پس از دریافت آب رودخانه چاه تل (که از تالاب جرکان سرچشمه میگیرد) و آب چشمه ای معروف به چهل چشمـه به دریاچه حنا میریزد.
رودخانه ششبلوکی : این رود از ارتفاعات ششبلوکی و قبر کیخا واقـع در شرق و شمال شرقی دریاچه حنا سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از روستاهای قلعه مختارخان و اسلام آباد به دریاچه حنا میریزد.
رودخانه بهمن زاده : این رودخانه یکی از سرشاخه‌های رودخانه شش بلوکی است که در سال‌های پرباران دارای جریان دائمی است.

منابع :
http://www.forum.98ia.com/
http://fa.journals.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.isfahan-doe.ir/
http://nainna.ir/
چالقفا

چالقفا

کوه و چشمه چالقفا در جنوب غربی سمیرم مکانی با صفا با درختان جنگلی تنک و پوشش گیاهی متنوع و عظیم با ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا از مناطق ییلاقی بعضی از طایفه‌های قشقایی می‌باشد. توصیه ما این است که بهار و بویژه اردیبهشت منطقه چالقفا را از دست ندهید زیرا دارای آنچنان شکوه و عظمت ...

اطلاعات | نقشه
آبشار سمیرم

آبشار سمیرم

آبشار سمیرم، در 4 کیلومتری شرق سمیرم و در 160 کیلومتری جنوب اصفهان، در اعماق تنگه‌ای به همین نام با دیواره‌های سنگی خودنمایی می‌کند و دارای ارتفاع ۳۵ متر است. این آبشار که آبش در دره نادر جریان می‌یابد، در گذشته 75 متر ارتفاع داشته؛ اما بر اثر فرسایش در سال‌های متمادی به 35 متر کاهش ی...

اطلاعات | نقشه
چشمه ناز ونک

چشمه ناز ونک

در محدودۀ ونک بیشتر از یکصد چشمۀ کوچک و بزرگ جاری است که در خشکسالی‌ها تعداد زیادی از آنها کم آب یا به کلی خشک می‌گردند. چشمه ناز ونک منطقه ای تقریباً کوهستانی و جزء رشته‌‌کوه‌های زاگرس می‌باشد و همچنین این منطقه یکی از مناطق سردسیر و پرآب استان اصفهان محسوب می‌شود که سرشاخه‌های رودخانه...

اطلاعات | نقشه
روستای سیور

روستای سیور

در60 کیلومتری جنوب شهرستان سمیرم واقع در استان اصفهان روستای سیور در دامنه کوههای استوار و سر به آسمان ساییده زاگرس سر بر برافراشته است که این سال‌ها به همراه روستای خفر در میان روستاهای نمونه گردشگری و بین المللی طرح حفاظت از تنوع زیستی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی قرار گرفته است. مساف...

اطلاعات | نقشه
آبشار آب ملخ

آبشار آب ملخ

شهرستان سمیرم در 160کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد. روستای آب ملخ در دامنه کوه دنا سرشار از چشمه‌سارهای گوارا و سرد و آبشارهای خروشانی است که آب خود را از ذوب شدن برف کوه دنا تامین می‌کند. آب ملخ، عجیب‌ترین و ترسناک‌ترین آبشار ایران آبشارآب ملخ، یکی از عجیب‌ترین آبشارهای ایران اس...

اطلاعات | نقشه
آبشار بی بی سیدان

آبشار بی بی سی...

" آبشار بی بی سیدان " ۳۰ کیومتری شهر سمیرم در استان اصفهان ، درست در ورودی تنگه‌ای به نام " تنگه نازی " و در کنار رودخانه سمیرم ( کاسگان ) قرار گرفته است و در فصل گرم سال ، میزبان علاقمندان به طبعیت می‌باشد. این آبشار در انتهای شهرستان سمیرم ، در جایی که این شهر به یاسوج متصل شده اس...

اطلاعات | نقشه
سد حنا

سد حنا

حنا از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است که در بخش مرکزی شهرستان سمیرم قرار دارد. سد حنا در غرب سمیرم و در شهر حنا قرار دارد، این سد در پاییز و زمستان هر سال پذیرای مرغان و پرندگان مهاجر است و محیطی دلپذیر را نمایش میدهد. سد حنا در تابستان و بهار دارای هوای ملایم و معتدل است و بو...

اطلاعات | نقشه
آبشار پی دنی

آبشار پی دنی

اگر از سمیرم به سمت جنوب شرقی جاده حنا و به طرف روستای خفر حرکت کنید پس از پیمودن حدود هفتاد و پنج کیلومتر و عبور از روستاهای حنا، مورک و خینه به روستای زیبا و سرسبز خفر در پای دامنه‌های شمالی پر برف دنا می‌رسید که مبدا حرکت به سوی آبشار‌های پی دنی می‌باشد. آبشار پی دنی در ارتفاع هو ...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب