توضیحات

ویرایش
جزیره مُتاف (مُطاف) در مقابل سواحل بخش بردخون شهرستان دیر واقع شده است.منطقه دریایى مطاف جزیره اى ماسه اى در میان آبهاى ساحلى این بندر است که هنگام مد دریا زیر آب فرو مى رود و شناورهاى عبورى از این منطقه در برخى نقاط آن که عمق آب کم است در میان ماسه‌ها به گل مى نشینند.
وى افزود: این جزیره ماسه اى مغروق به شکل یک نوار به طول تقریبى ده مایل وعرض یک مایل در دریاى خلیج فارس بین بندر دیر تا جزیره «جبرین» کشیده شده است.
مُطاف از جزیره‌های غیر مسکونی ایرانی در خلیج فارس است.
هنگام مد دریا ارتفاع آب روى این جزیره از دو تا ۱۳ متر است و شناورهایى که از این مسیر عبور مى کنند گاهى به دلیل گم کردن مسیر در آبهاى کم عمق منطقه به گل مى نشینند.
این جزیره توده‌ای از ماسه به عرض تقریبی یک میل و طول تقریبی ده میل است که در هنگام مد زیر آب می‌رود و در هنگام جزر بیرون می‌آید. طوفان، یا آشنا نبودن دریانوردان به منطقه، قایق‌های ماهی‌گیری زیادی را در این ناحیه به گل می‌نشاند.
آب اطراف این توده ماسه به خاطر عمق کم موج‌های زیاد دارد. در میان دریانوردان خلیج فارس این مثل رایج است که: «موج مطاف نخوردی، خرما به ...مشاهده کامل متن گربه میدی» که کنایه از اسراف و ندانستن قدر دارایی حاصل از کار پر زحمت است
یکى از ملوانانى که سالها پیش شناور آنان در مثلث برموداى خلیج فارس غرق شده و وى به طور معجزه آسایى نجات یافته بود، مى گوید: شناور وقتى در میان ماسه هاى این جزیره مغروق گرفتار مى شود، هیچ نیرویى قادر به بیرون کشیدن آن نیست.
«على ناظمى» افزود: اگر دریا توفانى باشد، موجهاى سهمگین بطور مداوم بر بدنه شناور مى کوبد و بدنه شناورهاى چوبى را از هم مى پاشد و همه چیز نابود مى شود.
وى یادآورشد: باتوجه به اینکه شناورهاى دیگر به دلیل کم عمق بودن آب نمى توانند به محل حادثه نزدیک شوند، تنها ملوانانى زنده مى مانند که بتوانند چند مایل در دریا شنا کنند و خود را از منطقه دور کنند.
این ملوان مى گوید: وى که سالها در این مسیر تردد کرده تاکنون نشنیده شناورى گرفتار شده در مطاف، نجات یافته باشد.
مدیرعامل تعاونى صیادان بندر دیر گفت: همراه داشتن جلیقه نجات واستفاده ازبى سیم تنها راه نجات ملوانان شناورهایى است که در مطاف گرفتار مى شوند.
وى افزود: آموزش کاربرى سیستم موقعیت یاب ماهواره اى (جى.پى.اس) براى ناخداى شناورها و توجه به علائم کمک ناوبرى موجود نیز راه پیشگیرى از ورود شناورها به منطقه پرخطر مطاف است.

منبع:
http://www.bandardayyer.blogfa.com/
http://vista.ir/
http://parsology.blogfa.com/
http://www.magiran.com/

[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب