1

توضیحات

ویرایش
شاه نشین یکی از روستاهای مُلک مکوند است که مابین هفتکل و باغملک و زیر سایه کوهساران آسماری ؛ همان جایی که نخجیر بزرگان و تک تیراندازان بختیاری است هر صبحگاه با صدای تیهو و کبک به آفتاب درود می‌فرستد و هر شامگاه نیز با صدای پای آب که از میان آبادی می‌گذرد به خواب می‌رود.
شاه نشین یعنی جای نشستن شاه ... به نوشته‌ی آقای امیر آرمین پژوهش گر ارجمند و نویسنده کتاب ((تاریخ بختیاری و شرحی بر جانکی و طایفه مکوند)) نادر شاه افشار بعد از بازگشت از کهگلویه و بویر احمد و در سر راه سفر به شوشتر در این منطقه اتراق کرده و از آن تاریخ به بعد آنرا شاه نشین نامیده اند ولی در اصطلاح جغرافیایی به مکانی که از سه طرف در احاطه کوهها باشد شا ه نشین می‌گویند و در کاخهای پادشاهان ایران زمین نیز همواره اتاقی برای نشست‌های خاص وجود داشت که به آن اتاق نیز شاه نشین می‌گفتند.
روستای شاه نشین از طرف شرق با کوه آسماری و روستاهای صحرای توله (آبلشکر و چشمه روغنی) و از سمت مغرب با روستاهای سرتیوک ، جارو و دیمه درب و از سمت شمال نیز با بیدزرد و گل گیر همسایگی دیرینه دارد .
فاصله روستای شاه نشین از سمت مغرب و روستای سرتیوک به ...مشاهده کامل متن href="/tourstate/375/هفتکل">هفتکل نزدیک بیست کیلومتر و از سمت شرق و صحرای توله با هفتکل بیش از چهل و پنج
کیلومتر است.
با توجه به زمینهای حاصلخیز کشاورزی و مراتع وسیع و بکر، کار اصلی مردم ساکن در روستای شاه نشین کشاورزی و دامپروری است و هم اکنون به صورت ثابت بیش از ده خانوار و بصورت فصلی نزدیک به دویست خانوار در این روستا ساکن هستند .

منبع:
http://vista.ir/
http://www.shahneshin.ir/index.php?
http://www.iranvillage.ir/article-224--0-0.html
روستای شاه نشین

روستای شاه نشی...

شاه نشین یکی از روستاهای مُلک مکوند است که مابین هفتکل و باغملک و زیر سایه کوهساران آسماری ؛ همان جایی که نخجیر بزرگان و تک تیراندازان بختیاری است هر صبحگاه با صدای تیهو و کبک به آفتاب درود می‌فرستد و هر شامگاه نیز با صدای پای آب که از میان آبادی می‌گذرد به خواب می‌رود. شاه نشین یعنی ج...

اطلاعات | نقشه
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب