توضیحات

ویرایش

دریاچه سیستان در شمال زابل قرار دارد که قسمتی از آن در خاک ایران و قسمتی دیگر در خاک افغانستان واقع شده است. این دریاچه روی هم رفته دارای 30 کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض بوده و عمیق‌ترین نقطه آن در خاک ایران شش متر است .
سد زهک بر روی رودخانه سیستان قرار دارد که آن را به دو کانال تقسیم می‌کند که کانال طاهری و دیگری کانال شهر نامیده می‌شود.
این سد بعنوان سد انحرافی در اکثر اوقات مورد استفاه قرار میگیرد . وظیفه اصلی این سد تغذیه رود‌ها و آبراهه‌های جانبی رودخانه سیستان است .
سد زهک نمای زیبا در مرکز شهرستان زهک پدید آورده که در هنگام پر آبی خواستگاه انواع ماهی و پرندگان مهاجر است و در پشت سد صیادان به صید می‌پردازند.
این سد بعد از تعیین حق آب توسط دولت انگلستان و کمپانی هند شرقی در مرز ایران وافغانستان ایجاد گردید و نقش به سزایی در ذخیره آب کشاورزی ومنطقه دارد و دبی آب آن 500 میلیون لیتر مکعب آب می‌باشد از جاذبه‌های طبیعی سیستان در شهرستان زهک است .

منبع:
http://zahakonline.ir/?p=8615
http://amziran.blogfa.com/post-18.aspx
http://zabol-city.blogfa.com/post-31.aspx
http://www.iranstb.com/forum/topic389.html
http://zahedan.irib.ir/1391-07-09-20-41-12/419/19547
http://www.negahmedia.ir/media/show_pic/27891

سد زهک

سد زهک

دریاچه سیستان در شمال زابل قرار دارد که قسمتی از آن در خاک ایران و قسمتی دیگر در خاک افغانستان واقع شده است. این دریاچه روی هم رفته دارای 30 کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض بوده و عمیق‌ترین نقطه آن در خاک ایران شش متر است . سد زهک بر روی رودخانه سیستان قرار دارد که آن را به دو کانال تقسیم...

اطلاعات | نقشه

نظر شما درباره سد زهک

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب