توضیحات

ویرایش

در نزدیکی بندر خمیر قلعه ای وجود دارد به نام قلعه خمیر یا قلعه شیخ عمان که عمر تقریبی این بنا به یک قرن میرسد .
این قلعه یکی از بزرگترین قلعه‌های استان هرمزگان می‌باشد. ویکی از نقاط گردشگری و دیدنی شهر خمیر محسوب میشود .
از این قلعه امروزه به جز بقایای دو سر درِ شمالی و جنوبی و برج شرقی نیمه‌ویران آن، اثری بر جای نمانده است.
سردرِ شمالی قلعه که اکنون در کنار کوچه تنگی متصل به شهر خمیر جای دارد، به صورت شکوهمندی از سنگ و گچ و به سبک قلعه‌‌های اروپایی ساخته شده است.
در وسط قلعه آب‌انباری ساخته شده که باقی‌مانده است.
در چهار گوشه قلعه چهار برج مدور بنا شده و بین هر دو برج یک برج کوتاه نیز ساخته شده است.
در جنوب غربی قلعه، عمارت دو طبقه‌ای وجود دارد. در وسط قلعه آب‌انباری ساخته شده که باقی‌مانده است.

منبع :http://vista.ir/
www.khamircity.ir
http://abays.blogfa.com/
www.levar.ir

قلعه خمیر

قلعه خمیر

در نزدیکی بندر خمیر قلعه ای وجود دارد به نام قلعه خمیر یا قلعه شیخ عمان که عمر تقریبی این بنا به یک قرن میرسد . این قلعه یکی از بزرگترین قلعه‌های استان هرمزگان می‌باشد. ویکی از نقاط گردشگری و دیدنی شهر خمیر محسوب میشود . از این قلعه امروزه به جز بقایای دو سر درِ شمالی و جنوبی و برج ش...

اطلاعات | نقشه
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب