توضیحات

ویرایش

در مرکز شهر صفاشهر، مرکز شهرستان خرم بید اثری مشهود است که به قصر سرخ بهرام گور یا تل خاکی صفا شهر مشهور است.
این اثر که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یکی از آثار شاخص دوران ساسانی می‌باشد و از بناهای باقی مانده از دوران پیش از اسلام که با توجه به سفالهای کشف شده بر روی تپه مشخص می‌شود که قبل از تاریخ ساخته شده است.
این بنا را که مردم محلی به عنوان یکی از قصرهای هفت گانه بهرام گور می‌دانند. به عقیده بسیاری از محققان به روی یک تپه باستانی بنا شده است.
بنای موجود مجموعه مجموعه خشتی و گلی است که بر اثر تخریب به صورت باقیمانده کنونی درآمده است.
این محل به تاریخ۲۵/۱۲/۱۳۷۹در آثار ملی ایران، توسط سازمان میراث فرهنگی استان فارس به ثبت رسیده است.
منبع :http://www.farschto.ir/
kheradpishegan.ir

تفرجگاه قصریعقوب

تفرجگاه قصریعق...

روستا قصر یعقوب هفت کیلومتری جنوب صفاشهر (مرکز شهرستان خرم بید) واقع شده که دارای صد‌ها چشمه جوشان و طبیعت بسیار زیباست. این روستای قصر یعقوب با ارتفاع 150،2متر از سطح دریا و کوه قصر یعقوب با ارتفاع 2‌هزار و 200 متر از سطح دریا دارای چشم‌انداز‌های ویژه‌ای بوده که کمتر شناخته شده است. ...

اطلاعات | نقشه
قصر سرخ بهرام گور ( تل خاکی صفاشهر )

قصر سرخ بهرام ...

در مرکز شهر صفاشهر، مرکز شهرستان خرم بید اثری مشهود است که به قصر سرخ بهرام گور یا تل خاکی صفا شهر مشهور است. این اثر که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یکی از آثار شاخص دوران ساسانی می‌باشد و از بناهای باقی مانده از دوران پیش از اسلام که با توجه به سفالهای کشف شده بر روی تپه ...

اطلاعات | نقشه

قصر بهرام گور

قصر سرخ بهرام گور یکی از شاخص‌ترین آثار به جا مانده از دوره ساسانی می‌باشد و با توجه به سفال هایی که در سال‌های اخیر توسط کاوش گران کشف شده است مشخص می‌شود که بنا‌های قصر سرخ بهرام گور یا تل خاکی در دوران پیش از اسلام ساخته شده است که با گذشت زمان ساختار اصلی خود را به دلیل خشتی و گلی بودن از دست داده ... ادامه مطلب
قصر بهرام گور

اطلاعات بیشتر...
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب