توضیحات

ویرایش
امامزاده سید تاج الدین که به سید پنهان معروف است در محله فهادان شهر یزد، جنب مجتمع خیریه علی اصغر، و در ده متری مسجد چهل محراب در خیابان گل سرخ، کوچه کشکنو قرار دارد.
ابن مسجد بنایى بسیار ساده شامل دو اتاق کوچک بدون هیچگونه ارزش معمارى داشته و فقط یک قطعه کاشیکارى به صورت ستارهٔ چهار پر در آن قرار دارد. نام واقعى صاحب بقعه سید تاج‌الدین جعفر می‌باشد که یکى از اعقاب امامزاده ابوجعفر یزد است.
از نوشته‌هاى تاریخى چنین برمى‌آید که از حدود قرن نهم هجرى مزار سید تاج‌الدین جعفر به عنوان سید پنهون معروف شده است. امامزاده سیّد تاج الدین جعفر، معروف به سید پنهون و مشهور به امامزاده یکشنبه و از سادات عریضی سده ششم هجری می‌باشد که در زمان اتابکان در محله فهادان یزد می‌زیست و چون اهل خلوت و گوشه نشینی بود، به سید پنهون شهرت یافت و از آن جا که مردم بیشتر روزهای یک شنبه به زیارت این امامزاده می‌روند به امامزاده یک شنبه نیز مشهور است.
بقعه شامل یک سالن پنجاه متری می‌باشد که مرقد امامزاده در وسط آن قرار گرفته و دارای گنبدی از نوع گرد به قطر سه و ارتفاع شش متر است.
نخستین بار مؤلّف جامع مفیدی عنوان سیّد پنهان ...مشاهده کامل متن را همراه با نام حقیقی صاحب قبر که سیّد تاج الدین جعفر بوده است، می‌آورد و از آن معلوم می‌شود که این مزار محل دفن تاج الدّین جعفر مذکور است.
جعفری در تاریخ یزد می‌نویسد : " ذکر مزار سیّد تاج الدین جعفر داخل یزد در شهرستان، مزار او در اندرون شهر به محله شهرستانست، و او از نزدیکان محمد بن علی بن عبیدالله است و بسیاری کرامات از او ظاهر شده و گوشه انزوا داشتی، و روزهای جمعه از خانه بیرون آمدی و به مسجد رفتی و دیگر از خانه بیرون نیامدی، و هیچ کس بر حال او اطلاع نداشتی، در مقام عبادتگاه او مدفونست، وفات او در سال ستمائه بود".
در تاریخ جدید یزد هم همین مطالب ذکر شده به انضمام دو قصه از کرامات که در حق او روایت شده که می‌نویسد: «سیّد پیش از مرگ خود قبر کن و غسّالی طلبید و به آن‌ها مزد داد تا برایش قبری حفر کنند و پس از مرگ، او را غسل دهند و به خاک بسپارند.
همچنین درخواست کرد که کسی را از این موضوع مطلع نکنند. سپس سید تاج الدین شبا هنگام به اتاق خود رفت و دیگر بیرون نیامد، چون هوا روشن شد، آن دو مرد به اتاق سید رفته و او را مرده یافتند و مردم را از مرگ وی باخبر کردند.
سید تاج الدین پس از تشییع، در خانه خود در کوچه فهادان، به خاک سپرده شد».
مطالب جامع مفیدی هم تکرار مسطورات تاریخ جدید یزد است، یگانه مطلب جدیدی که دارد عنوان "سیّد پنهون" است و چنین برمی‌آید که بعد از قرن نهم هجری مردم مزار سیّد تاجالدّین را بدین شهرت می‌شناخته‌اند.
ظاهراً این شهرت مطابق با تاریخ تعمیر و بازسازی بقعه مذکور است که طبق حروف ابجد سال ششصد و سی و سه هجری قمری، به دست می‌آید از آثار هنری مزار یک تکیه کاشیکاری چهار پره و ستاره‌ای شکل است، مانند آنچه در مدرسه شهاب الدّین قاسم دیده می‌شود.
در منابع موجود، سیّد تاج الدّین جعفر تنها به عنوان "از فرزندان سیّد ابوجعفر محمّد بن علی بن عبیدالله بن احمد بن علی-العریضی بن امام جعفر صادق " یاد می‌شود و او را متوفّای سال ششصد هجری قمری می‌دانند.
از آن جایی که تاریخ وفات امامزاده جعفر سال چهارصد و بیست و چهار هجری قمری ثبت شده و در لسان علمای انساب، هر صد سال سه نسل را شامل می‌شود، بنابراین سیّد تاج الدین جعفر که صد و هفتاد و شش سال از جد خود فاصله زمانی دارد، می‌بایست با پنج الی شش واسطه نسب به او رساند.
بر این اساس علّامه سیّد محمّد بن احمد حسینی نسّابه در کتاب انساب خود از سکونت سیّد جعفری در یزد نام می‌برد که با چهار واسطه به امامزاده جعفر یزد نسب می‌رساند که از قرار ذیل است: سیّد جعفر تاج الدّین بن محمّد بن عبدالله أبی جعفر بن محمّد بن حسن بن محمّد أبی جعفر بن علی أبی الحسن بن عبیدالله بن احمد الشعرانی بن علی العریضی بن امام جعفر صادق.
او فرزندی به نام ابوالحسن علی داشته که در یزد بوده است.
مؤلّف کتاب نزهة العیون، کنیه پدر جعفر را ابوجعفر (محمّد) ذکر می‌نماید اما از نام جعفر هیچ اشاره‌ای نمی‌کند و تنها به نام دو خواهر او سیّده فاطمه و سیّده سکینه اکتفا کرده است.
او همچنین نام جد سیّد جعفر را عبیدالله ذکر می‌کند که ظاهراً تصحیف عبدالله است. محمّد مفید مستوفی بافقی در کتاب جامع مفیدی دربارة سیّد تاج الدّین جملات زیبایی دارد که توأم با ذکر کرامتی از این بزرگوار است که در این جا به اختصار ذکر می‌شود : "گوهر صدف امامت و دوحه چمن مکرمت، سیّد تاج الدّین جعفر مشهور به سیّد پنهان علیه الرحمة و الغفران : از آن وجه اولیـای حضرت حق ز چشـم مردمـان باشد پنهان که تا وقت شهود و کشف اسرار کسی جز حق نداند حال ایشان بر ضمیر انوار ارباب معارف و خاطر از هر اصحاب عوارف، مصراع : که مهر و ماه از آن اقتباس نور کنند، روشن و مبرهن خواهد بود که سلسلة نسب عالی حسب قرّةالعین با صرة امامت و شهباز اوج هدایت و نور انوار سیادت و دوحة چمن ولایت، مثنوی: سرو بن روضة صدق و صفا تازه نهال چمن مصطفی قـرة عینیـن نبـی و ولـی میوة بستـان بتول علـی سیّد تاج الدّین جعفر علیه¬الرحمة و الغفران به امامزادة واجب التعظیم و التکریم سلالة آل طه و سپس امامزاده ابو جعفر محمّد علیه التحیة و التسلیم انتظام دارد و آن گوهر صدف کرامت در " محلّه شهرستان" داخل شهر در زاویه خلوت معتکف گردیده به عبادت پرودگار انس و جان روز به شب و شب به روز می‌آورد و در هر جمعه به نماز جماعت حاضر گشته به آداب فرایض می‌پردازد.
اهالی دارالعباده از لمعات انوار فایض البرکاتش بهره‌ور گردیده مشاهده کرامات که از آبای عظام به یادگار داشت می‌نمودند و معتقدان خانواده رسالت را اعتقاد بر اعتقاد افزوده به برکت وجود فایض الجود آن زلال چشمه‌سـار ولایت ابواب فتوحات در جهانی دریافته زنگ هموم از صفحات قلوبشان زدوده می‌گردید.
در زمان اتابکان یزد یکی از ملازمان والی در حالت مستی از منزل خود بیرون آمده به جستجوی شراب خانه پای در وادی طلب نهاد و به هر کوچه و محلّه می‌شتافت، اتفاقاً گذارش به منزل سیّد افتاد بنای کار به اشتلم نهاده سیّد را طلب نمود.
چون آفتاب هدایت از گوشه افق مشرق عبادت طلوع نمود، آن مست باده غفلت، چوبی حواله فرق مبارک سیّد نمود. به قدرت کامله یزدانی دست آن شخص همچنان در بالا مانده خشک گردید.
جرعه نوش باده بیهوش سر در قدم آن حضرت نهاده به زبان نیاز عرض نمود، مصراع: عهد کردم که دگر باده گلگون نخورم آن جناب متبسّم گشته نجات دارین او را از درگاه قاضی حاجات مسئلت نمود.
در همان ساعت دست آن شخص به حالت اصلی معاودت نموده حلقه اخلاص در گوش جان جای داد و در سلک مریدان سیّد انتظام یافته مدّه العمر از جاده متابعت و شاهراه اخلاص سر نتافت.
نظم: بیا و محض کرامت ببین و سرّ حمایت چگونه دفع بلا کرد از و به دست ولایت ... مرقد منّور آن سیّد کرامت نسب مطاف طوایف امم و معبد علمای بنی آدم است.
با عرض پوزش آدرس دقیق امامزاده سید تاج الدین در حال حاضر بر روی نقشه موجود نمی‌باشد به محض اطلاع از آدرس، نقشه به روز رسانی خواهد شد.
دوستانی که از آدرس امامزاده سید تاج الدین اطلاع دارند لطفا برای آدرس دقیق مارا همراهی کنند.

منابع :
http://www.negahmedia.ir/
http://af.samta.ir/
http://www.imam-sadegh.org/
http://vista.ir/
http://shrines.blog.ir/
مجموعه امیر چخماق

مجموعه امیر چخ...

مجموعه امیر چخماق، یکی از شاخص‌ترین مجموعه‌های تاریخی شهر یزد است که تقریباً در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده و یکی از نقاط مهم یزد محسوب می‌شود. این مجموعه با ارزش که نقطه خیابان‌های اصلی شهر است شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، بازارچه حاجی قنبر، آب انبار ستی فاطمه، نخل و آب انبار تکیه...

اطلاعات | نقشه
آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد )

آتشکده یزد ( آ...

آتشکده زرتشتیان یزد از جمله مکان‌های دیدنی شهر یزد می‌باشد که گردشگران بسیاری را خصوصا در نوروز به خود جلب می‌کند. این آتشکده شامل ساختمان و باغ زیبایی است که در قرن اخیر ساخته شده است اما آتشی که درون این آتشکده می‌­سوزد بیش از ۱۵۰۰ سال است که روشن مانده‌است. ساختمان اصلی آتشکده در وس...

اطلاعات | نقشه
مسجد جامع کبیر یزد

مسجد جامع کبیر...

مسجد جامع یزد از دیدنی‌های بی بدیل و تاریخی استان یزد می‌باشد که به شیوه یک ایوان در دل کویر می‌باشد و در طی حدود ۱۰۰ سال و سه دوره بنا شده‌است. می‌گویند بنای اصلی آن به ساسانیان برمی‌گردد. اگر این قول درست باشد لابد آتشکده‌ای زرتشتی بوده است که با ورود اسلام به مسجد تغییر کاربری داده ...

اطلاعات | نقشه
برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت )

برج خاموشان ( ...

دخمه مکانی است که زرتشتیان، مردگان را بر طبق آداب دینی در آن می‌نهادند اما از وقتی که به دفن کردن در گورستان پرداخته اند، استفاده از دخمه متروک شده است. بیشترین این دخمه‌ها در یزد قرار دارد چون در این شهر زرتشتیان زیادی زندگی می‌کردند. دخمه قدیمی یزد حدود سی سال است که دیگر مورد استفا...

اطلاعات | نقشه
موزه آب یزد

موزه آب یزد

موزه آب یزد، اردیبهشت ماه سال 1379 توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، در شهرستان یزد افتتاح گردید. این موزه در یکی از ارزشمندترین آثار معماری سنتی یزد به نام خانه کلاهدوزها واقع شده است. موزه آب محل مناسبی برای شناخت آثار و ابنیه‌های تاریخی در زمینه‌های مختلف مربوط به آب است که می‌توا...

اطلاعات | نقشه
باغ دولت آباد

باغ دولت آباد

باغ دولت آباد یکی از باغ‌های معروف ایرانی است که در زمان محمد تقی خان (دوره زندیه) طراحی و ساخته شده است. این باغ از قناتی به همین نام مشروب می‌شود و جریان آب در باغ استخوان بندی طراحی آن را تشکیل می‌دهد. باغ دولت آباد بزرگ یکی از بنیادها و آبادانی‌های محمدتقی خان مشهور به خان بزرگ، س...

اطلاعات | نقشه
زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه )

زندان اسکندر (...

مدرسه ضیائیه یاهمان زندان اسکندر که بدین نام معروف است در سال ۶۳۱ هجری قمری توسط ضیاءالدین حسین رضی بنا گردید و در سال ۷۰۵ هجری قمری توسط پسرانش مجد الدین حسن و شرف الدین علی تکمیل شد. احتمال زیادی وجود دارد که زندان اسکندر بقایای یکی از خانه‌های خاندان رضی و گنبد باقیمانده بقعه قبور آ...

اطلاعات | نقشه
موزه آیینه و روشنایی

موزه آیینه و ر...

عمارت قصر آیینه ( موزه آیینه و روشنایی ) با مساحت کل ۸۱۷۴۰ و زیر بنای آن ۸۳۷ می‌باشد و در باغی بسیار زیبا و مشجر در شهر یزد، خیابان آیت‌الله کاشانی، روبروی پارک هفت تیر واقع شده‌است. این ساختمان مهمانخانه خصوصی یکی از متمولان یزدی بوده است‌. که در سال ۱۳۲۰ توسط صراف زاده ساخته شد. پس ا...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
آش شولی

آش شولی

آش شولی یکی از غذاها و آش‌های خوشمزه شهر یزد است که بر دو نوع است: شولی ساده است که بیشتر در فصل زمستان بیشتر پخته می‌‌شود و در آن ماش پخته، اسفناج، چغندر، شوید و گاه شلغم و کدو زرد می‌‌ریزند. نوع دوم آش شولی ترش است. مقداری نخود سالم یا نیم کوب و عدس را با چغندر خرد کرده یا نیم کو...

اطلاعات
قیمه یزدی

قیمه یزدی

خورش قیمه یزد یک از انواع خورش‌های ایرانی است که شهرت خاصی میان شهروندان یزدی دارد و همانطور که از اسمش مشخص است متعلق به شهر یزد است. در طبخ این خورش بجای لپه از نخود استفاده می‌شود. مواد لازم: نخود 1.5 پیمانه - لیموعمانی 7 عدد - گوشت مغز ران گوسفند 1 کیلوگرم - پیاز 3 عدد - روغن م...

اطلاعات
لباس محلی یزد

لباس محلی یزد

پوشاک مردم استان یزد در حال حاضر بیشتر همانند لباس‌های مردم شهرها و روستاهای دیگر ایران است ولی هنوز اهالی بعضی از روستاها، پوشاک سنتی خود را می‌پوشند. بانوان شلواری بلند و پیراهنی که تا قوزک پا را می‌پوشاند، پوشیده و چارقدی نیز به سر می‌اندازند. مردان نیز لباس معمولی می‌پوشند. امر...

اطلاعات
آیین پرسه زنی یزد

آیین پرسه زنی ...

پرسه زنی و نخل برداری دیرینه‌ترین رسم عزاداری یزد از جمله استانهایی است که عزاداری‌های آن در سوگ سرور و سالار شهیدان و شهدای دشت کربلا، شهرتی نه تنها ملی بلکه جهانی دارد و مراسم نخل برداری آن همواره شرکت کنندگانی از اقصی نقاط کشور دارد. هر سال با فرا رسیدن ماه محرم الحرام مردم استان د...

اطلاعات
جشن عروسی در یزد

جشن عروسی در ی...

جلسه صداق طی کنان در یزد در قدیم پس از پرس وجو وانتخاب دختر به خواستگاری او می‌رفتند وقرار جلسه صداق طی کنان که همان مهر برون یا قباله برون است را می‌گذاشتند . ویک شب بزرگتر هاواقوام نزدیک به خانه عروس می‌رفتند . وباخود شیرینی مثل باقلوا ونقل هم می‌بردند. وبزرگترها با تعارف ب...

اطلاعات
عروسی زرتشتیان یزدی

عروسی زرتشتیان...

در ایران باستان و بنا بر قوانین دوره‌ی ساسانی، دختران خود همسر خویش را انتخاب می‌کردند. این امر در کشورهای همسایه ایران مانند نداشت. در شاهنامه زنان دلاور و خردمندی چون کتایون و تهمینه، همسر خویش را انتخاب کرده و برای یافتن همسر خود همه‌ی مرزهای سیاسی و طبقاتی را زیر پا می‌گذارند. شاه...

اطلاعات
کلوخ اندازان

کلوخ اندازان

ماه رمضان از دیدگاه مردم نه تنها در کشور اسلامی ایران بلکه از نظر تمامی مسلمانان جهان ماهی مبارک و مقدس به شمار می‌رود و به واسطه همین تقدس آداب و رسوم و برنامه‌های مختلفی در گوشه و کنار جهان برگزار می‌شود که بسیاری از آنها شنیدنی است. مسلمانان در جای جای جهان چند هفته قبل از حلول ماه ...

اطلاعات
مراسم خنچه برون

مراسم خنچه برو...

استان یزد از سرز‌مین‌های کهن و تاریخی ایران‌زمین است و در برخی آثار تاریخی و جغرافیایی، بنای نخستین شماری از شهرهای آن، مانند میبد را به سلیمان پیامبر، یزد را به ضحاک و اسکندر مقدونی و ابرکوه را به ابراهیم پیامبر نسبت داده‌اند. استان یزد در بخش مرکزی فلات ایران در کناره‌ی کویر نمک و د...

اطلاعات
کیک یزدی

کیک یزدی

کیک یزدی نوعی شیرینی بومی یزد در مرکز ایران است و بیشتر در خود استان یزد برای پذیرایی در مراسم‌های مذهبی از آن استفاده می‌کنند. مواد لازم : آرد 300 گرم - شکر 210 گرم - روغن مایع برای ساده 150 گرم - ماست 200 گرم - تخم مرغ 3 عدد - بکینگ پودر 1 قاشق سوپ خوری - نمک میوه 1 قاشق سوپ خوری ...

اطلاعات
قالی بافی یزد

قالی بافی یزد

یکی از عمده‌ترین صنایع دستی استان یزد، صنعت فرش‌بافی است که همانند صنعت نساجی، از دیرباز در استان مذکور و بخصوص شهر یزد، جایگاه خاص خود را داشته است. این صنعت تقریباً در تمام شهرها و روستاهای آن رواج دارد. قالی‌های دست بافت یزدی در اندازه‌های ۴*۳، ۵/۲*۵/۳، ۳*۲، ۵/۲*۵/۲ و ۱*۱ تولید می‌...

اطلاعات
دارایی ( دارائی - ایکات )

دارایی ( دارائ...

دارایی یکی از صنایع دستی ارزشمند استان یزد می‌باشد که از بافته‌های زیبا و ویژه یزد است. دارایی در زبان فارسی معادلی است برای بیان پارچه ای که در لاتین آنرا "ایکات" می‌‌نامند. ایکات، خود نیز از واژه مالایایی "منجیکات" که به معنی بستن یا گره زدن و یا پیچاندن است، گرفته شده است. بافت د...

اطلاعات
ترمه‌بافی یزد

ترمه‌بافی یزد

ترمه‌بافی یکی از با قدمت‌ترین صنایع دستی استان یزد می‌باشد که در باره این واژه باید گفت؛ ترمه یا تیرمه واژه‌ایست هندی ؛ به معنی درخت سروی که خمیده باشد‌. علت خمیدگی سرو را در پارچه ترمه، برخی خضوع و خشوع آن در مقابل عظمت الهی و آفرینش هستی‌، معنا کرده‌اند و بعضی نیز سرو را به جای ایرا...

اطلاعات
قطاب

قطاب

شیرینی قطاب یکی از خوشمزه‌ترین شیرینی‌های محلی یزدی است .قطاب از سوغات معروف یزد است که بسیار خوشمزه می‌باشد. مواد لازم برای تهیه خمیر قطاب : زرده تخم مرغ =۲ عدد - روغن جامد آب شده =۱۰۰ گرم - ماست =۱۰۰ گرم - آرد =به مقدار لازم - پودر قند =به مقدار لازم مواد لازم برای درون قطاب : ...

اطلاعات
باقلوا

باقلوا

یکی از سوغاتای‌های یزد که جز شیرینی‌های معروف و پر طرفدار است شیرینی است به نام باقلوا که بسیار هم خوشمزه است. مواد لازم برای خمیر : 150 گرم روغن جامد در دمای اتاق - 150 گرم ماست ( تازه باشد . ترش نباشد . در دمای اتاق) - 3 عدد زرده تخم مرغ آرد حدود یک و نیم پیمانه (تا جاییکه خمیر به د...

اطلاعات
حاجی بادام

حاجی بادام

حاجی بادام نوعی شیرینی محلی است که در برخی شهرهای ایران از جمله یزد تولید می‌شود. این شیرینی به دلیل وجود جوز و آرد نخودچی ارزش غذایی خوبی دارد. جوز به دلیل دارا بودن آلکالوئیدهای خاص تسکین دهنده‌ی دردهای مفصلی و روماتیسمی است. طبق تحقیقات انجام شده بادام غذای مغذی و غنی است و با داشتن...

اطلاعات
احرامی بافی

احرامی بافی

استان یزد شاید به لحاظ تنوع در تولید صنایع دستی و خلاقیت هنرمندان این رشته از استانهای صاحب نام کشور و در برخی موارد حتی دنیا باشد اما به دلایل مختلف بسیاری از هنرهای بومی این استان به سمت صنعتی شدن و از دست دادن اصالت خود پیش می‌رود. به گزارش مهر، ترمه بافی، احرامی بافی، دارایی بافی...

اطلاعات
مشاهده تمامی محصولات
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب