آب و هوا

توضیحات

ویرایش

اقلیم : گرم
شهرستان ارزوئیه یکی از شهرستان‌های تازه تاسیس استان کرمان می‌باشد.
این شهرستان یکی از قطب‌های کشاورزی استان کرمان و حتی ایران است، چون در چهار فصل سال از این شهرستان محصولات کشاورزی متنوعی وارد بازار می‌شود و این منطقه را با عنوان شهر خوشه‌های طلایی می‌شناسند.
مرکز این شهرستان، شهر ارزوئیه است. شهرستان ارزوئیه در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است.
شهرستان ارزوئیه شامل ۲ بخش و ۵ دهستان، به نامهای زیر است:
بخش مرکزی
دهستان ارزوئیه (مرکز دهستان: ارزوئیه)
دهستان وکیل آباد (مرکز دهستان: وکیل آباد دشتبر)
دهستان دهسرد (مرکز دهستان: پتکان)
شهرها: ارزوئیه
بخش صوغان
دهستان صوغان (مرکز دهستان: سرخان)
دهستان امیرآباد (مرکز دهستان: امیرآباد)
منبع :http://portal2.moi.ir/
http://isna.ir/
http://www.kermanershad.ir/

تپه یحیی

تپه یحیی

تپه یحیی یکی از مهمترین آثار و تپه‌های کلیدی در باستان شناسی ایران است. تپه یحیی صوغان بعلت داشتن 7000 سال سکونت مستمر انسان از دوران نوسنگی تا چند قرن پس از میلاد اهمیت خاصی داشته و زنجیر ارتباط فرهنگی جنوب شرق ایران بوده و دره سند را با مصر پیوند می‌دهد. در دشت وسیع «بخش صوغان» تپ...

اطلاعات